TRƯỜNG THCS NGUYỄN THANH SƠN

TỔ: LÍ-HÓA- CÔNG NGHỆ

_o O o_

 

TẬP THỂ TỔ LÍ-HÓA-CÔNG NGHỆ LUÔN ĐOÀN KẾT VÀ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

GIỚI THIỆU TỔ LÍ-HÓA-CÔNG NGHỆ

   *Từ đầu năm học 2002-2003 tổ Lí-Kỹ thuật - Mĩ Thuật được tách ra từ tổ Toán-Lý do cô Diệp Thị Tán làm tổ trưởng .Sau khi được tách ra tập thể tổ vẫn hoạt động với tinh thần hết sức đoàn kết,hoà đồng và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tổ hoạt động với 5 thành viên gồm:

    1-Hồ Tổng Phước : (Vật lí)  Tổ trưởng        4-Phan Long Thăng  (Mĩ Thuật)

    2-Bùi Thị Hồng Gấm (Vật lí)                5-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

    3-Nguyễn Minh Tạo (Vật lí)      

    +Thành tích: Tổ lao động giỏi

 

   * Đầu Năm học 2003-2004 tổ có thêm 1 thành viên mới được đào tạo từ bộ môn Âm nhạc.Từ năm học này Tổ hoạt động với tên mới là : Tổ Lí-Kỹ thuật-Mĩ thuật-Nhạc gồm 6 thành viên:

     1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng           4-Phan Long Thăng  (Mĩ Thuật)

     2-Bùi Thị Hồng Gấm (Vật lí)            5-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

     3-Nguyễn Minh Tạo (Vật lí)             6-Trương thành sang  (Nhạc)

  * Đến giữa học kì II năm học 2003-2004 thầy Nguyễn Minh Tạo bị bệnh đột ngột và thầy đã ra đi với sự thương tiếc của đồng nghiệp và học sinh của trường.

   + Thành tích tổ: " Tổ Lao động giỏi"

   +Cá nhân:

   -Hồ Tổng Phước :     Giáo viên giỏi cấp huyện

   -Bùi Thị Hồng Gấm :  Giáo viên giỏi cấp huyện.

*Năm học 2004-2005 Tổ vẫn hoạt động với tên: Tổ Lí-Kỹ thuật-Mĩ thuật-Nhạc gồm 5 thành viên:

     1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng             4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

     2-Bùi Thị Hồng Gấm (Vật lí)              5-Trương thành sang  (Nhạc).

     3-Phan Long Thăng  (Mĩ Thuật)

*Cuối năm học 2004-2005 Thầy Phan Long Thăng đã về hưu với sự thương mến của đồng nghiệp và học sinh.Thầy đã về hưu nhưng đã để lại cho trường nhiều kỷ niệm đáng quý như các khẩu hiệu của các phòng học,bộ chữ mẫu...Thầy rất đáng trân trọng.

   +Thành tích tổ: Tập thể tổ Tiên tiến xuất sắc

   +Cá nhân:

   -Hồ Tổng phước :Giáo viên giỏi cấp tỉnh- CSTĐ cấp tỉnh -BK UBND tỉnh

   -Bùi thị Hồng Gấm: Giáo viên giỏi cấp cơ sở.

  *Đầu Năm học 2005-2006 Tổ có thêm 1 thành viên mới được đào tạo từ bộ môn Mĩ thuật vẫn hoạt động với tên Tổ Lý-Công Nghệ-Nhạc Hoạ.Gồm 5 thành viên:

     1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng            4-Nguyễn Muội Nương (Công nghệ)

     2-Bùi Thị Hồng Gấm  (Vật lí)           5-Trương thành sang  (Nhạc).

     3-Lê Kim Chi  (Mĩ Thuật)

   +Thành tích Tổ: Tổ Tiên tiến xuất sắc.

   +Cá nhân:

     -Hồ Tổng Phước :CSTĐCS

     -Bùi Thị Hồng Gấm: CSTĐ cấp tỉnh.

   *Năm học 2006-2007 tổ có thêm một thành viên mới được chuyển từ Huyện Tịnh Biên về.Tổ vẫn hoạt động với tên : Tổ Lý-Công Nghệ-Nhạc Hoạ.Gồm 6 thành viên:

    1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng             4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

    2-Bùi Thị Hồng Gấm (Vật lí)              5-Trương thành sang  (Nhạc).

    3-Lê Kim Chi  (Mĩ Thuật)               6-Nguyễn Văn Vương  (Vật lí)

   +Thành tích Tổ: Tổ Tiên Tiến.

   +Cá nhân:

   -Hồ Tổng Phước :CSTĐCS

   -Bùi Thị Hồng Gấm: CSTĐCS

   -Trương Thành Sang CSTĐCS

  *Năm học 2007-2008 tổ có thêm một thành viên mới được đào tạo từ bộ môn Mĩ thuật.Tổ hoạt động với tên Tổ: Lý-Công nghệ-Mĩ thuật-Nhạc gồm 7 thành viên:

      1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng          5-Trương thành sang  (Nhạc).

      2-Bùi Thị Hồng Gấm (Vật lí)           6-Nguyễn Văn Vương  (Vật lí)

      3-Lê Kim Chi  (Mĩ Thuật)            7-Nguyễn Hoàng Kim Ba (Mĩ thuật)

      4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

  +Thành tích Tổ:  Tổ Tiên Tiến.

  +Cá nhân:

  -Hồ Tổng Phước :CSTĐCS

  -Bùi Thị Hồng Gấm: CSTĐCS

  -Trương Thành Sang CSTĐCS

*Năm học 2008-2009 cô Bùi Thị Hồng Gấm xin chuyển công tác về trường THCS Thị Trấn Mỹ Luông và thầy Nguyễn Văn Vương chuyển sinh hoạt sang tổ văn phòng phụ trách công tác thiết bị .Nhưng tổ nhận thêm một thành viên mới được chuyển về từ Huyện An Phú.Tổ hoạt động với tên Tổ: Lý-Công nghệ-Mĩ thuật- Âm Nhạc gồm 6 thành viên:

      1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng       4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

      2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)          5-Trương thành sang  (Nhạc).

      3-Lê Kim Chi  (Mĩ Thuật)         6-Nguyễn Hoàng Kim Ba (Mĩ thuật)

   +Thành tích Tổ: 

   +Cá nhân:

  -Hồ Tổng Phước :CSTĐCS

  -Trương Thành Sang : LĐTT

  -Lê Kim Chi: LĐTT

  -Huỳnh Thị Phân:LĐTT

*Năm học 2009-2010 Thầy Nguyễn Văn Vương chuyển sinh hoạt lại Tổ Lí.Tổ hoạt động với tên Tổ Lí-Công Nghệ- Mĩ thuật –Nhạc gồm 7 thành viên:

      1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng         5-Trương thành sang  (Nhạc). 

      2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)            6-Nguyễn Hoàng Kim Ba (Mĩ thuật)

      3-Lê Kim Chi  (Mĩ Thuật)           7-Nguyễn Văn Vương (Vật lí)

      4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

+Thành tích tổ:/

+Cá nhân:

-Trương thành Sang:CSTĐCS

-Huỳnh Thị Phân CSTĐCS

*Năm học 2010-2011 Tổ hoạt động với tên Tổ Lí-Hóa-Sinh-Công Nghệ gồm 9 thành viên:

  1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng           6-Phan Xuân Thủy (Sinh)

  2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)              7-Nguyễn Thị Thùy Như (Hóa))

  3-Nguyễn Văn Vương                 8-Nguyễn Thị Hiếu (Sinh)

  4-Nguyễn Muội Nương (Công Nghệ)     9-Nguyễn Thanh Tuấn (Hóa) (Phụ trách thiết bị)

  5-Nguyễn Kim Liên  (Sinh).          

 +Thành tích tổ:/

 +Cá nhân:

*Năm học 2012-2013 Tổ nhận thêm một thành viên mới được chuyển về từ trường THCS Mỹ Hiệp. Tổ hoạt động với tên Tổ Lí-Hóa-Sinh-Công Nghệ gồm 10 thành viên:

  1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng                    6-Phan Xuân Thủy (Sinh) 

  2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)                       7-Nguyễn Thị Thùy Như (Hóa)

  3-Nguyễn Văn Vương                          8-Nguyễn Thị Hiếu (Sinh)

  4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)            9-Nguyễn Thanh Tuấn (Hóa)

  5-Nguyễn Kim Liên (Sinh).  (Phụ trách thiết bị)    10-Nguyễn Bảo Toàn (Vật lí)       

+Thành tích tổ:Tổ Lao động tiên tiến

+Cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn :CSTĐCS

*Năm học 2013-2014 ;2014-2015Tổ hoạt động với tên Tổ Lí - Công Nghệ gồm 5 thành viên:

     1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng         4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

     2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)            5-Nguyễn Bảo Toàn (Vật lí)

     3-Nguyễn Văn Vương (Vật lí)

 

+Thành tích tổ:

+Cá nhân: Huỳnh Thị Phân :CSTĐCS

*Năm học 2015-2016 Thầy Nguyễn Văn Vương chuyển công tác về trường THCS Thị Trấn Chợ mới.Thầy Trương Thành Sang chuyển sinh hoạt lại tổ Lí.Tổ hoạt động với tên Tổ Vật Lí - Công Nghệ - Âm nhạc gồm 5 thành viên:

       1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng        4-Nguyễn Muội Nương  (Công Nghệ)

       2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)           5-Nguyễn Bảo Toàn (Vật Lí)

       3-Trương Thành Sang (nhạc)

+Thành tích tổ: Tổ Lao động Tiên Tiến

+Cá nhân: Huỳnh Thị Phân :CSTĐCS

*Năm học 2016-2017 Tổ hoạt động với tên Tổ Lí -Hóa-Công nghệ gồm 6 thành viên:

      1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng     4-Nguyễn Thị Thùy Như  (Hóa)  Tổ Phó

      2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)        5-Nguyễn Bảo Toàn (Lí)

      3-Phạm Ngọc Toàn (Lí)          6-Nguyễn Thanh Tuấn (Hóa)

+Thành tích tổ: Tổ Lao động Tiên Tiến

+Cá nhân:

-Huỳnh Thị Phân : CSTĐCS

-Nguyễn Thanh Tuấn : CSTĐ

*Năm học 2017-2018 Tổ hoạt động với tên Tổ Lí -Hóa-Công nghệ gồm 6 thành viên:

      1-Hồ Tổng Phước : Tổ trưởng     4-Nguyễn Thị Thùy Như  (Hóa)  Tổ Phó

      2-Huỳnh Thị Phân (Vật lí)        5-Nguyễn Bảo Toàn (Lí)

      3-Phạm Ngọc Toàn (Lí)          6-Nguyễn Thanh Tuấn (Hóa)

   Là một tổ ghép nhưng tập thể Thầy cô giáo của tổ Lí-Hóa-Công nghệ luôn nhiệt tình,say sưa với công việc và bài giảng.Không những truyền thụ và trang bị kiến thức cơ bản của bộ môn cho học sinh mà còn khơi dậy cho học sinh lòng ham thích và đam mê với bộ môn mình phụ trách.

   Thầy cô giáo tổ Lí-Hóa-Công nghệ đều có trình độ chuyên môn đại học ,tay nghề vững,nhiệt tình có kinh nghiệm trong giảng dạy ,tham gia tốt các phong trào do ngành phát động và đạt kết quả tốt như: phong trào viết sáng kiến đạt nhiều giải cấp huyện;phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi,nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Vật lí,Hóa học cấp huyện,tỉnh;góp phần vào thành tích chung của trường.Tập thể tổ cũng luôn tự hào vì đã góp phần đào tạo cho xã hội nhiều học sinh ưu tú và đã trở thành những thầy cô giáo,những kỹ sư,Bác sĩ…để phục vụ nhân dân,phục vụ Tổ quốc.    

   Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới, Thầy cô giáo trong tổ đều có tinh thần tự học, tự rèn luyện,luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra dánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng,nhầm nâng cao chất lượng bài giảng,tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết dạy.Tập thể tổ Lí-Hóa-Công nghệ luôn đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TỔ LÍ-HÓA-CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018

 

 STT

HỌ VÀ TÊN

 THÔNG TIN CÁ NHÂN

  THÀNH TÍCH

1

 

 Hồ Tổng Phước

Chức vụ: Tổ trưởng

Ngày sinh: 23/04/1964

Trình độ: Đại học

TN năm: 2005

-Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

-BK UBND tỉnh.

-GVDG cấp tỉnh.

-CSTĐ cấp tỉnh

2

 

Nguyễn Thị Thùy Như

Chức vụ: Tổ phó

Ngày sinh: 9/11/1965

Trình độ: Đại học

TN năm: 1998

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

-BK UBND tỉnh

-CSTĐCS

3

 

Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ:  giáo viên

Ngày sinh: 14/11/1964

Trình độ: Đại học

TN năm: 2006

-BK UBND tỉnh

-CSTĐCS

4

 

Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 16/4/1981

Trình độ: Đại học

TN năm: 2005

 

-GVDG huyện

-CSTĐCS

 

 

5

 

Huỳnh Thị Phân

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 20-5-1982

Trình độ: Đại học

TN năm: 2010

-GVDG huyện

-BK UBND tỉnh

-CSTĐCS

6

 

Nguyễn Bảo Toàn

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 31/12/1983

Trình độ: Đại học

TN năm: 2009

LĐTT

Tổ trưởng

 

 

Hồ Tổng Phước