VÀI NÉT VỀ TỔ SỬ-SINH-GDCD

*****

1- Quá trình thành lập và phát triển:

Thành lập từ năm học 1999-2000, tên là Tổ Sử-Địa-GDCD, gồm 08 giáo viên. Đến năm học 2016-2017, tách ra thành tổ Sử-Sinh-GDCD, có 6 giáo viên. Trong đó: nữ: 06, Đảng viên: 03, Công đoàn viên: 06.

*Thời kỳ tổ Sử-Địa-GDCD, giai đoạn từ năm 2000 - 2010 gồm các thầy cô:

1- Đỗ Minh Sơn, GV dạy GDCD, Chức vụ: Tổ Trưởng, đã về hưu năm 2010.

2- Phan Thị Hồng, GV dạy Lịch Sử

3- Trần Thị Lắm, GV dạy Địa Lý

4- Nguyễn Thị Mỹ Xuân, GV dạy Địa Lý.

5- Lưu Thị Thanh Tuyền, GV dạy Địa Lý.

6- Phan Thị Quế Chi, GV dạy Lịch Sử.

7- Phan Thị Hồng Hoa, GV dạy GDCD.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm: 06, cao đẳng sư phạm: 01.

 

*Thời kỳ tổ Sử-Địa-GDCD, giai đoạn từ năm 2010 - 2016 gồm các cô:

1- Phan Thị Quế Chi, GV dạy Lịch Sử, Tổ Trưởng

2- Phan Thị Hồng, GV dạy Lịch Sử đã về hưu năm 2015

3- Trần Thị Lắm, GV dạy Địa Lý, đã về hưu năm 2015

4- Nguyễn Thị Mỹ Xuân, GV dạy Địa Lý, đã chuyển qua tổ Tiếng Anh.

5- Lưu Thị Thanh Tuyền, GV dạy Địa Lý, đã chuyển qua tổ Tiếng Anh.

6- Phan Thị Hồng Hoa, GV dạy GDCD.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm: 05, cao đẳng sư phạm: 01.

*Thời kỳ tổ Sử-Sinh-GDCD, gồm các cô:

1- Phan Thị Quế Chi: GV dạy Lịch Sử, Chức vụ: Tổ Trưởng.

2- Nguyễn Thị Mộng Yên, GV dạy Lịch Sử.

3- Phan Xuân Thủy: GV dạy Sinh Học, Chức vụ: Tổ Phó.

4- Nguyễn Thị Hiếu, GV dạy Sinh Học.

5- Đào Thị Thùy Duyên, GV dạy Sinh Học.

6- Phan Thị Hồng Hoa, GV dạy GDCD.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm: 05, cao đẳng sư phạm: 01.

2-Một số thành tích của tổ:

Từ khi được thành lập đến nay, nhiều năm liền đạt Tổ Lao động tiên tiến.

3- Các danh hiệu của giáo viên trong tổ: Nhiều giáo viên trong tổ đạt thành tích chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp huyện

*Cấp tỉnh:

-Cô Phan Thị Quế Chi

*Cấp huyện:

- Cô Phan Xuân Thủy

- Cô Nguyễn Thị Hiếu

- Cô Nguyễn Thị Mộng Yên

- Cô Phan Thị Hồng Hoa

*Các danh hiệu khác:

-1 giáo viên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

-8 Bằng khen UBND tỉnh.

-12 Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 03 sáng kiến cấp tỉnh.

-8 Đồ dùng dạy học đạt cấp huyện, 02 Đồ dùng dạy học đạt cấp tỉnh.

-Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Trường, các thành viên trong tổ luôn phấn đấu vươn lên, để đạt nhiều thành tích nhằm phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao thành tích của Tổ và góp phần vào thành tích chung của cả nhà trường. Mỗi giáo viên trong tổ luôn tâm huyết với nghề, thực hiện tốt theo khẩu hiệu “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

 

TÓM TẮT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA GIÁO VIÊN TRONG TỔ

STT

HỌ VÀ TÊN GV

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Phan Thị Quế Chi

Chức vụ: Tổ Trưởng

Ngày sinh: 15-05-1970

Trình độ: Đại học

Năm vào ngành: 1991

 

2

Nguyễn Thị Mộng Yên

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 13-09-1982

Trình độ: Đại học

Năm vào ngành: 2005

 

3

Phan Xuân Thủy

Chức vụ: Tổ Phó

Ngày sinh: 15-10-1981

Trình độ: Đại học

Năm vào ngành: 2002

 

4

Nguyễn Thị Hiếu

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 29-11-1979

Trình độ: Đại học

Năm vào ngành: 2000

 

5

Đào Thị Thùy Duyên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 17-04-1984

Trình độ: Đại học

Năm vào ngành: 2010

 

6

Phan Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 03-12-1980

Trình độ: Cao Đẳng

Năm vào ngành: 2002

 

 

Bình Phước Xuân, ngày 28 tháng 2 năm 2018

TM Tổ Sử - Sinh - GDCD

Tổ Trưởng

 

Phan Thị Quế Chi